logo

Winkelmandje is leeg

Service voorwaarden

Producten, software en diensten 

  • Qbus Control
  • Qbus Control Native app (IOS)
  • Qbus Control native app (Android)

 

Welkom!

Hartelijk dank om onze producten, software, platformen en diensten ('Services') te gebruiken. De Services worden geleverd door:

Qbus NV, ('Qbus')

Joseph Cardijnstraat 19

9420 Erpe-Mere

info@qbus.be

+32 (0)53 60.72.10

VAT: BE0466.830.316

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

 

Onze Services bestaan enerzijds uit de Cloud, maar kunnen aangevuld worden door additionele services al dan niet door Qbus zelf ontwikkeld en gecommercialiseerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.

 

Onze Services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de Services worden weergegeven.

Misbruik onze Services niet. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer de Services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze Services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken.

Door uw gebruik van onze Services verkrijgt u niet automatisch intellectuele- eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u opent. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo's te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze Services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Qbus. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de Services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Onze Services zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke Services niet op een manier waardoor u wordt afgeleid of waardoor u zich niet kunt houden aan de geldende verkeers- of veiligheidsregels.

 

Uw Cloud-account

U heeft een Cloud-account nodig om onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen Cloud-account maken of er kan een Cloud-account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een Cloud- account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen.

Bewaar uw wachtwoord vertrouwelijk om uw Cloud-account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw account. Gebruik het wachtwoord voor uw Cloud-account niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of Cloud-account opmerkt, informeer Qbus dan onmiddellijk en reset of verander uw paswoord.

 

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Qbus wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Qbus die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

 

Uw Inhoud in onze Services

Onze Services staan u toe inhoud toe te voegen, bijvoorbeeld de Qbus Database, tekst, afbeeldingen, e-mailadressen en telefoonnummers in een e-mail of SMS applicatie, ... U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Qbus (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt. Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

 

Over Software in onze Services

Wanneer een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige Services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Qbus verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet- exclusieve licentie om de software te gebruiken die Qbus aan u levert als onderdeel van de Services. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Qbus geleverde Services te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

 

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Qbus kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

 

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen Qbus en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de Services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de Services, de specifieke functionaliteit van de Services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de Services om te voldoen aan uw behoeften. We leveren de Services als zodanig ('as is'). Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit.

 

Aansprakelijkheid voor onze Services

Indien wettelijk toegestaan, zijn Qbus en de leveranciers en distributeurs van Qbus niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Qbus en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de Services (zijnde de meerprijs die u heeft betaald voor een Qbus Controller met Ethernet-functionaliteit ten opzichte van eenzelfde Qbus Controller zonder Ethernet-functionaliteit; of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de Services aan u).

In alle gevallen zijn Qbus en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

We erkennen dat u in sommige landen wettelijke rechten kunt hebben als consument. Als u de Services gebruikt voor persoonlijke doeleinden, beperkt niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van consumenten waarvan geen afstand kan worden gedaan door middel van een contract.

 

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Qbus en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

 

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Qbus en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Deze Servicevoorwaarden zijn opgemaakt naar en worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn de Belgische rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Qbus.