logo

Winkelmandje is leeg

Garantie

 

Ubie is een productlijn van het bedrijf Qbus NV. Qbus geeft 2 jaar garantie op de Ubie producten.

De garantie begint te lopen vanaf de leverdatum (factuurdatum geldt als leverdatum). De garantie bestaat uit een kosteloze herstelling, vervanging of creditnota ter waarde van de defecte Ubie. De garantie geldt niet indien

  • Het defect het gevolg is van een foutieve installatie;
  • Het defect resulteert uit het niet-normaal gebruik of het niet-respecteren van de specificaties van Ubie;
  • Het defect het gevolg is van externe oorzaken zoals overspanning of waterschade

Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet franco toegezonden worden naar Qbus Service, Joseph Cardijnstraat 19, 9420 Erpe Mere, België, met een dubbel van het aankoopbewijs.

 

In geen enkel geval zal Qbus gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor enige indirecte of onrechtstreekse schade, onvoorzienbare schade en gevolgschade met inbegrip, zonder beperking, van werkonderbrekingen, winstderving, verlies van opportuniteit, laattijdige oplevering of voor eender welke andere onrechtstreekse verliezen geleden door de klant, zijn eigenaars, werknemers, afgevaardigden, agenten of klanten.